Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2022

De Kattenkapper, gevestigd aan de M. Krophollerlaan 23, 1902 MA te Castricum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 37100316, hierna te noemen “De Kattenkapper”.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van de Kattenkapper, onderstaande algemene voorwaarden:

  • Artikel 1: Algemeen
  • Artikel 2: Verzorging en diensten
  • Artikel 3 Tarieven
  • Artikel 4: Wijze van betaling
  • Artikel 5: Annulering


Artikel 1: Algemeen
1.1 De Kattenkapper is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.
1.2 De Kattenkapper is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen.
1.3 De Kattenkapper behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.
1.4 De Kattenkapper behoudt zich het recht voor deze AV op enig moment aan te passen welke u direct kunt inzien.
1.5 Bij het vermoeden op mishandeling/verwaarlozing verplicht De Kattenkapper zich tot het melden hiervan bij de dierenbescherming.

Artikel 2: Verzorging en diensten
2.1 De Kattenkapper verzorgt uw katten naar uw wensen zoals aangegeven en ondertekend in een overeenkomst opgesteld n.a.v. de informatie tijdens het kennismakingsgesprek bij u thuis. Eén bezoekje per dag is minimaal tenzij iemand anders de overige dagen uw dier komt verzorgen.
2.2 De Kattenkapper maakt voor een oppasperiode gebruik van een overeenkomst.
2.3 De Kattenkapper verzorgt in eerste instantie alleen katten maar kan in overleg ook voor uw kleine knaagdieren, vissen en/of vogels zorgen. Deze dieren alleen in combinatie wanneer De Kattenkapper de zorg voor de kat ook aangaat.
2.4 De Kattenkapper zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken. (Indien een opgegeven contactpersoon bereikbaar is zal dit eerst overlegd worden.) Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht, tezamen met €35 voor deze extra dienst. U wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal De Kattenkapper eerst handelen alvorens contact met u (of de opgegeven contactpersoon) op te nemen.
2.5 In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal De Kattenkapper een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts.
2.6 In principe is er één persoon die bij De Kattenkapper werkt en uw huisdier verzorgd. Bij ziekte, enorme drukte of andere vorm van overmacht zal De Kattenkapper zelf zorgen voor tijdelijke of structurele vervanging en zal u daar waar mogelijk van op de hoogte stellen.
2.7 De kattenkapper kan de tijden van de bezoeken niet garanderen en kan hier niet verantwoordelijk worden gehouden. De kattenkapper streeft ernaar zo veel mogelijk regelmaat te houden voor uw diertje.

Artikel 3: Tarieven
3.1 Tarieven zijn te vinden op de website.
3.2 Tarieven zijn incl. 21% BTW.
3.3 De Kattenkapper behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website.

Artikel 4: Wijze van betaling
4.1 U kunt de behandeling via een betaalverzoek/QR Code in de salon voldoen.

Artikel 5: Annulering
5.1 Annuleren of verplaatsen kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Hierna zal de volledige afspraak in rekening worden gebracht.